IV Konferencja Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości – EGiR to unikatowe w skali Polski wydarzenie naukowe skupiające się tym razem na szczególnym elemencie narządu rodnego kobiety   jakim jest endometrium. Mnogość problemów z codziennej praktyki lekarskiej a także liczba publikacji naukowych dotyczących tego fragmentu macicy zobligowała  nas do zorganizowania wydarzenia naukowego, które kompleksowo przeanalizuje aspekty zarówno fizjologii  jak i patologii endometrium. Prezentowane najnowsze doniesienia pozwolą lekarzom ginekologom na optymalizację diagnostyki terapii  na europejskim i  światowym poziomie. Tematyka wykładów poruszy  kwestie roli endometrium w  zaburzeniach endokrynologicznych, płodności i oncofertility; nawiąże też  do patologii onkologicznej endometrium wraz ze sposobami ich leczenia.

Sytuacja  epidemiologiczna zmusza nas do wprowadzenia bezpiecznych rozwiązań w kształceniu. Zależy nam na maksymalizacji korzyści edukacyjnych dla Uczestników konferencji, w związku z tym przewidujemy hybrydową  formułę  spotkania, gdzie w  wersji on-line będą mieli Państwo możliwość zadawania zdalnie pytań wszystkim Wykładowcom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Spotkaniu

Z poważaniem,

Robert Jach

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły spotkania