Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym – Dołącz do grona Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM Zapraszamy do udziału w kursach kolposkopowych i skriningu rsm w modelu HPV-zależnym zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.
Kursy organizowane są na trzech poziomach:

 • poziom 1
 • poziom 2
 • oraz kursy doskonalące dla poziomu 1 i 2.

Każdy kurs realizowany jest w formule dwuczęściowej: – część teoretyczna – adresowana do wszystkich uczestników skriningu rsm w Polsce, po zaliczeniu egzaminu certyfikującego pozwala uzyskać certyfikat umiejętności PTKiPSM poziomu 1, 2 lub doskonalący dla odpowiedniego poziomu w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym; – część teoretyczno-praktyczna – adresowana do aktualnych i przyszłych kolposkopistów, po zaliczeniu egzaminu certyfikującego pozwala uzyskać:

 • na poziomie 1 – certyfikat kompetencji PTKiPSM poziomu 1 oraz tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM, uprawniający do wykonywania kolposkopii z biopsją w modelu HPV-zależnym zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020,
 • na poziomie 2 – certyfikat kompetencji PTKiPSM poziomu 2 oraz tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM/Master of Colposcopy, uprawniający do wykonywania procedur ablacyjnych oraz LLETZ/LEEP w modelu HPV-zależnym zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020,
 • kurs doskonalący – potwierdzający kompetencje dla odpowiedniego poziomu.

Zapraszamy do udziału w najbliższym kursie Projektu KOLPOSKOPIA 2020, pierwszej edycji kursu poziomu 2, która odbędzie się w dniach: (Kurs) 25-26.06.2021: piątek 14.00-20.15; sobota 9.00-16.30 (egzamin certyfikujący): 03.07.2021; sobota 9:00-10:45. Uczestnicy otrzymają indywidualny dostęp do kompletnych nagrań kursu do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący. Adresatami poziomu 2 kursu są posiadacze tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem (część teoretyczno-praktyczna) lub Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM poziomu 1 (część teoretyczna).
Dla tych, którzy jeszcze nie uzyskali tych tytułów otwarta została możliwość uczestniczenia online w ostatniej edycji kursu poziomu 1. Zakup kursu jest możliwy do dnia 15/06/2021, a egzamin certyfikujący odbędzie się 19/06/2021 tylko w jednym terminie.

Dołącz do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

Z pozdrowieniami
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych
Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM
Prezes PTKiPSM

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły spotkania
 • Początek
  25 czerwca 2021 14:00
 • Koniec
  26 czerwca 2021 20:00
 • Status
  Zakończone
 • Lokalizacja
 • Kategoria